[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น "ตัวเรา" ในทุกความหมาย ทุกอิริยาบถ

- 3 -

เสาร์ที่ 15 มกราคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายวันเสาร์ในครั้งที่ 3 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็น "ตัวเรา" ในทุกความหมายในทุกอิริยาบถ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้ว.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่ทุกคนว่า เป็นเรื่องที่ไม่เคยฟัง ; เป็นเรื่องที่เพิ่งจะเอามาพูดกันได้สัก 2 วันเท่านั้นเอง ดังนั้นมันก็มีความลำบากบ้างในการที่จะเข้าใจ แต่แล้วก็จำเป็นที่จะขอร้องท่านทั้งหลาย ให้พยายาม ให้อดทน ในการที่จะทำความเข้าใจ เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา.

สิ่งที่นำมาแสดงในที่นี้ ที่เรียกว่า "อิทัปปัจจยตา" นั้น แสดงในฐานะที่ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ในชั้นสูงสุด. เราได้เคยพูดถึงธรรมะที่เป็นหลักสำคัญ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ