[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ ชีวิตนักศึกษา

- 8 -

13 เมษายน 2512

เวลาสำหรับพวกเรา ได้ล่วงมาถึงเวลา 5.00 น. แล้ววันนี้จะได้พูดถึงเรื่อง บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา โดยมีความสัมพันธ์กันกับเรื่องที่แล้วมา. วันก่อนได้พูดถึงบรมธรรมกับการศึกษาของโลกในสมัยปัจจุบัน ว่าอยู่ในสภาพที่หันหลังให้บรมธรรม. ทีนี้เราควรจะได้พูดถึงกันบ้าง ว่าถ้าจะไม่หันหลังให้กันควรจะเป็นอย่างไร ; เดี๋ยวจะหาว่าเป็นการมองกันแต่ในด้านร้ายด้านเดียว หรือเล็งผลทรามแต่ด้านเดียว.

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอให้ถือเป็นหลักว่า พุทธศาสนาไม่มองอะไรในด้านดีหรือด้านทราม แต่จะมองในแง่ที่จะแก้ไขด้านทรามให้กลายเป็นด้านดี ทำด้านร้ายให้กลายเป็นด้านดีเสมอไป. พวกฝรั่งเข้าใจผิดพุทธศาสนา หาว่าพุทธศาสนาเป็น pessimistic เต็มตัว. ที่จริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้น พุทธศาสนาพูดเรื่องทุกข์มากที่สุด ก็เพื่อจะรู้จักมัน แล้วแก้ไขหรือดับมัน. อย่างนี้จะเรียกว่าเป็น optimism ก็ไม่ใช่ pessimism ก็ไม่ได้ คือมันเป็น


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ