[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ การแก้ไขสถานการณ์ของโลก

- 11 -

17 เมษายน 2512

เวลานี้ ล่วงมาถึง 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่า บรมธรรม กับการแก้ไขสถานการณ์ในโลก. เราได้พูดถึงบรมธรรมกันมาเรื่อยๆ ในฐานะเป็นตัวปัญหา หรือเป็นเจ้าปัญหาเพราะว่าโลกกำลังไม่มีสิ่งนี้ ทั้งที่ควรจะมีสิ่งนี้อย่างยิ่ง. ปัญหาธรรมะต่างๆ หรือทางศาสนาขึ้นอยู่กับสิ่งนี้โดยตรง. ปัญหาของโลกทั้งหมด ก็ยังขึ้นอยู่กับสิ่งนี้, สถานการณ์อันไม่น่าปรารถนาต่างๆ ในโลกนี้ ขึ้นอยู่กับการที่มันขาดสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว.

สิ่งที่น่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุดในเวลานี้ ก็คือการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ กัน แต่ทางปลายเหตุไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุ โลกนี้ตกอยู่ในสภาพเหมือนกับวัตถุที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครรับผิดชอบ. การแก้ไขที่ไม่มีเจ้าของ ไม่มีใครรับผิดชอบนั้นเป็นการละเมอเพ้อฝัน เป็นการทำเพื่อลองฝีไม้ลายมือ ปล่อยไปตามบุญตามกรรม ในที่สุด "คนไข้" คือโลก ก็จะต้องทรุดหนัก หรือตาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ