[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม กับ ความเป็นไทย

-25-

3 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนถึง 5.00 น. แล้ว บัดนี้ จะได้พูดกันถึง บรมธรรม กับ ความเป็นไทย. เมื่อครั้งที่แล้วมา เราพูดถึง บรมธรรม ในฐานะเป็นที่สุดของความดิ้นรน ขอให้นึกดูให้ดีว่า ความดิ้นรนนั้น มันมีความหมายเป็นความเป็นทาสอยู่ในตัว แม้จะดิ้นรนเพื่ออิสรภาพ มันก็ยังไม่พ้นจาก ความหมายที่ว่าเป็นทาสของอิสรภาพ เพียงแต่มันยังดีกว่าเป็นทาส อย่างอื่น. เพราะฉะนั้นจึงทำให้นึกขึ้นมาได้ถึง ความเป็นไทย.

เผอิญมีสามเณรถามปัญหาถึงเรื่อง ความเป็นไทย อย่างคนๆ ; เท้าความไปถึงความที่ฝรั่งดูถูกคนไทย ว่ามัวแต่ถือพุทธศาสนา ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าเพราะมัวไปสันโดษเป็นต้น ; แล้วก็เลยนึกได้ถึงความเป็นไทย ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง. เพราะฉะนั้น มองให้ดี จะเห็นว่า คำว่า "ความเป็นไทย" นี้ มันมีอยู่ 2 ความหมาย


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ