[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ธรรม หรือสิ่งทั้งปวง รอบตัวเรา

-6-

เสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในอันดับที่ 6 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะธรรมทั้งปวง หรือทุกสิ่งรอบตัวเรา ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว. เกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากจะซักซ้อมความเข้าใจกันทุกๆ คราว ที่มีการบรรยายนี้ว่า อาตมามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหมด คุ้นเคยกันกับคำว่า "อิทัปปัจจยตา" โดยเหตุที่ว่าเป็นคำสำคัญที่สุด ในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ; แต่แล้วกลับไม่มีใครเอามาพูด ไม่มีใครได้ยิน จมหายเงียบอยู่ในพระไตรปิฎก เป็นที่น่าสลดสังเวช. จึงขอชักชวนท่านทั้งหลาย


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ