[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฎแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ต่อ)

-12-

เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2515

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายเรื่อง อิทัปปัจจยตา ในครั้งที่ 12 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อที่ว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะที่เป็น กฎแห่งกรรม เป็นกรรม และเป็นความสิ้นไปแห่งกรรม ต่อจากครั้งที่แล้วมา ซึ่งบรรยายไม่จบ.

เกี่ยวกับข้อนี้ มีสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันบางอย่าง สักนิดหนึ่ง คือว่า คำบรรยายนี้เป็นคำบรรยายชุด จำเป็นที่จะต้องว่าไปตามลำดับ ตามที่กำหนดไว้ในชุด ; ดังนั้นบางท่านที่เพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรก ครั้งใดครั้งหนึ่ง อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ