[Font : 15 ]
| |
อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พระรัตนตรัย และ ไตรสิกขา

- 7 -

เสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2515

ท่านสาธุชนผู้ในใจในธรรมทั้งหลาย !

การบรรยายในครั้งที่ 7 นี้ จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่า อิทัปปัจจยตา ในฐานะพระรัตนตรัย และไตรสิกขา ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้ว จากใบประกาศกำหนดกาลนั้น.

ตามหัวข้อนี้ คงจะมีท่านทั้งหลาย มากคนด้วยกันเกิดความฉงนว่า พระรัตนตรัยและไตรสิกขา จะตั้งอยู่ในฐานะเป็นอิทัปปัจจยตา ได้อย่างไร ? นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันต่อไปอีก ให้มากให้ลึกยิ่งขึ้นไปอีก จนกระทั่งเห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยและไตรสิกขา ก็ยังไม่พ้นไปจากความเป็นอิทัปปัจจยตา อยู่นั่นเอง.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ